RWD

Montering av elektrisk installasjon

Vi legger ledninger i sikringsskap, vi deler opp installasjonen i kretser, lager stikkontakter og belysningspunkter. Med hjelp av profesjonelt utstyr monterer vi slik at bruken er trygg og komfortabel for husholdningen.

Installasjons Prosjekt

En god installasjons design vil gjøre bruk av elektriske apparater i huset trygt og behagelig.

Smart hjem

Du får smart kontroll av alarm, oppvarming, belysning, klimaanlegg og rullegardiner gjennom innovative løsninger av integrerte elektriske installasjoner

Port kontroll

Automatisering av porter er enkelt og tidsbesparende. Du er ikke lenger tvunget til å gå ut av bilen og åpne porten manuelt. Vårt firma spesialiserer seg i komplekse løsninger for montering av automatiske porter.

Elektrisk oppvarming

Løsningen som tilbys er enkel i bruk og trenger ikke vedlikehold. Dette er en kostnadseffektiv løsning i forhold til andre oppvarmingssystemer. Valg av denne metoden for oppvarming innebærer også økologi, effektivitet og kvalitet.

Omfattende erfaring og kunnskap innen installasjon

Profesjonell installasjon av individuelle elektriske installasjonsprosjekter

Integrerte elektriske installasjoner for smart kontroll av hus

Automatisering av garasje og inngangsporter

Høy kvalitet og bekvemmelighet av elektrisk oppvarming

Installasjonsprosjekt


 

Elektriske installasjoner burde bygges på en slik måte at de oppfyller kravene og holder seg i full teknisk evne for forventet levetid. Når det gjelder boliger skal de også møte krav som er stilt av beboere.

 

Grunnleggende tekniske egenskaper av elektriske installasjoner i bygninger av enhver bruk bør vare minst som følgende:

  • Pålitelig strømforsyning med tekniske parametere, som bestemmer kvaliteten på energi, egnet for drevne enheter
  • Enkel og sikker bruk av elektrisk utstyr, beskyttelse mot elektrisk støt, overbelastning, som kan forårsake overdreven bruk av anlegget, brann, overspenninger, atmosfæriske overspenninger og andre farer forårsaket av elektrisk utstyr
  • Beskyttelse av mennesker og miljø mot forurensning, utstrålende vibrasjoner, støy, temperatur og magnetfelt med verdier og intensiteter som er større enn tillatte grenser
  • Nye elektriske installasjoner må bygges i samsvar med gjeldende NEK 400.399 og TEK 10 standarder.